X Zavrieť
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 16.4. (streda) 23.4. (streda) nasledujúce:
6 545 844,50 €
Jackpot - I. ťah
Jackpot - II. ťah
497 795,64 €
719 410,84 €
2
4
11
19
40
44
39
I. ťah
2
5
15
21
31
42
24
II. ťah
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 16.4. (streda) 23.4. (streda) nasledujúce:
Jackpot 16 371,64 €
5
1
4
8
2
2
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 19.4. (sobota) 22.4. (utorok) nasledujúce:
Jackpot 5 557 355,35 €
2
8
16
29
30
32
33
4
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 16.4. (streda) 23.4. (streda) nasledujúce:
Jackpot 25 535,48 €
8
16
24
30
34
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 19.04. (sobota) 21.4. (pondelok) nasledujúce:
5
11
12
15
16
22
23
24
34
41
42
46
50
55
56
57
66
75
78
80