X Zavrieť
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 16.4. (streda) 20.4. (nedeľa) nasledujúce:
6 545 844,50 €
Jackpot - I. ťah
Jackpot - II. ťah
497 795,64 €
719 410,84 €
2
4
11
19
40
44
39
I. ťah
2
5
15
21
31
42
24
II. ťah
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 16.4. (streda) 20.4. (nedeľa) nasledujúce:
Jackpot 16 371,64 €
5
1
4
8
2
2
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 15.4. (utorok) 19.4. (sobota) nasledujúce:
Jackpot 5 524 934,35 €
8
9
11
20
26
30
32
6
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 16.4. (streda) 20.4. (nedeľa) nasledujúce:
Jackpot 25 535,48 €
8
16
24
30
34
15. stávkový týždeň
žrebovanie: 17.04. (štvrtok) 19.4. (sobota) nasledujúce:
3
5
14
15
16
18
24
29
32
36
42
43
50
53
56
60
66
75
76
79