X Zavrieť
30. stávkový týždeň
žrebovanie: streda 26.7. nedeľa 30.7. nasledujúce žreb.:
Jackpot - I. ťah 1 375 887,20 €
2
9
11
13
23
39
18
9
13
17
28
36
37
27
Jackpot 72 514,00 €
4
0
4
3
5
9
30. stávkový týždeň
žrebovanie: piatok 21.7. piatok 28.7. nasledujúce žreb.:
Jackpot 21 000 000,00 €
27
35
36
38
48
2
3
Jackpot 0,00 €
9
7
1
2
9
3
30. stávkový týždeň
žrebovanie: štvrtok 27.7. piatok 28.7. nasledujúce žreb.:
5
10
13
19
34
35
38
42
44
46
50
58
59
64
66
69
71
72
74
77
Jackpot 10 714,20 €
2
9
5
3
4
0
30. stávkový týždeň
žrebovanie: streda 26.7. nedeľa 30.7. nasledujúce žreb.:
Jackpot 12 320,56 €
6
22
24
30
35
30. stávkový týždeň
žrebovanie: utorok 25.7. sobota 29.7. nasledujúce žreb.:
Jackpot 3 255 783,95 €
5
6
24
25
29
30
32
5
2
2
9
4
7
0